NORSK TAREDYRKERFORENING

DYRKING AV MAKROALGER

Langs kysten av Norge dyrkes makroalger, hovedsakelig sukkertare (Saccharina latissima) og butare (Alaria esculenta). Les mer om artene som dyrkes ved å klikke på navnet, produktark er på engelsk. 

 

Dette er en ny marin næring under oppbygging. Taredyrkerne er modige bedriftseiere som har tro på en ny næring langs kysten. Taren dyrkes hovedsakelig med tanke på konsum, men andre markedssegment som dyrefôr og kosmetikk kan være aktuelt.

Kvalitet og matvaresikkerhet er viktig for dyrkerne. Dyrkerne har i samarbeid utviklet en Veileder for dyrking av sukkertare og butare for å sørge for et godt produkt og flere er Debio-godkjent. I mars 21 ble M.Sc. Malin Kleppe engasjert for å oppsummere status for mattrygghet og dokumentert næringsinnhold i de viktigste dyrkede artene i dag, sukkertare og butare, dokumentet kan leses her.

KONTAKT OSS

Kontakt oss gjerne ved spørsmål og andre henvendelser.

Sekretariat:
Norges Vel v/Marit Gjerstad

mg@norgesvel.no
mob: +47 936 63 860

 

Styreleder:

Nikolai Buer
nikolai@lofotenblueharvest.com
mob: +47 479 66 700