OM OSS

Norsk Taredyrkerforening ble etablert som en forening juni 2017.

Etter nesten 2 år som et nettverk (finansiert av fylkeskommunene i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal) ønsket aktørene å forplikte seg ytterligere i form av å etablere en forening og å søke Innovasjon Norge om status som bedriftsnettverk. November 2017 fikk vi positiv tilbakemelding fra Innovasjon Norge og i februar 2018 startet arbeidet som et bedriftsnettverk. Norsk Taredyrkerforening er åpen for taredyrkere som oppfyller kravene til medlemskap. Hver bedrift søker om å bli medlem og styret avgjør medlemskap. Ønsker du mer informasjon om medlemskap kontakt Marit Gjerstad: mg@norgesvel.no

Hva gjør vi

Viktige stikkord for arbeidet i 2020 er markedsinnsikt med fokus på Europa og samhandling mellom taredyrkerne. Praktiske utfordringer og felles problemstillinger blir diskutert blant aktørene. Dyrkerne møtes to ganger i året. Andre fellesaktiviteter er analyser av taren for å samle resultater om næringsinnhold og andre analyser i en felles database.

Visjon

Norsk Taredyrkerforening jobber også med å bedre rammevilkårene for tareoppdrettere.

Vi har et nasjonalt fokus og vår visjon er at vi skal bidra til økt verdiskaping i Norge med makroalger som ressurs.

STYRET

Nikolai Buer
Styreleder
Annelise Chapman
Styremedlem
Audun Oddekalv
Styremedlem
Maren Sæther
Styremedlem

Nestleder
Thomas Madsen
Styremedlem
Silje Steinsund
Styremedlem