JOD

Jod er et næringsstoff som må tilføres via kosten. Jod har kun en funksjon i kroppen, og det er å inngå i stoffskiftehormonene tyroksin (T4) og trijodtyronin (T3) som produseres i skjoldbruskkjertelen (thyroidea). Stoffskiftehormoner påvirker mange prosesser i kroppen, og både for lite og for mye jod kan øke risikoen for stoffskifteforstyrrelser. Moderat til alvorlig jodmangel øker risikoen både for lavt og høyt stoffskifte, og det samme gjelder faktisk også ved et høyt jodinntak over lengre tid. Dette betyr at samtidig som det er viktig å sikre tilstrekkelig jod, er det også viktig å passe på at ikke inntaket blir for høyt.

Myndighetene anbefaler  et daglig jod inntak for voksne og barn over 10 år av 150 mikrogram (eller 0,15 milligram). For voksne over 18 år er øvre grense inntak jod 600 mikrogram eller 0,6 milligram. Vær oppmerksom på at dette er den dosen man skal ha hver dag. I praksis vil dagsdosen variere mye avhengig av hva man spiser den enkelte dag.

Jodmangel

Jodmangel er svært utbredt på verdensbasis fordi jordsmonn, landbruksprodukter og drikkevann har svært varierende jodinnhold i ulike deler av verden. Jodmangel kan føre til en forstørret skjoldbruskkjertel, kalt struma. Jodmangel var tidligere en folkesykdom i Norge, fordi det naturlige jodinnholdet i jordsmonn og drikkevann er lavt. Før 1950 var struma forårsaket av jodmangel svært utbredt, spesielt i innlandet hvor folk spiste lite saltvannsfisk. Rundt 1950 ble det tilsatt jod i fôret til kyr da også kuene hadde jodmangel og fikk struma. Det viste seg at jodet effektivt ble overført til kumelken, og siden melk var en viktig del av det norske kostholdet, forsvant struma forårsaket av jodmangel.
(Kilde
: fhi.no

For mye jod

Et for høyt inntak av jod kan være skadelig. Europeiske anbefalinger sier at jod-inntaket ikke bør overstige 0,6 milligram per dag i gjennomsnitt. For mye jod kan både føre til høyt- og lavt stoffskifte. (kilde: stoffskifte.org).

Det er for lite kunnskap om hvilken former for jod som finnes i tare, og hvor stor andel av jod’en som er bio-tilgjengelig for opptak i menneske -og dyretarmen.  (kilde: Pegasus-rapporten)
Pegasus-rapporten sier at et og annet måltid med høyt jod-innhold der daglig anbefaling er overskredet er normalt sett ikke skadelig i motsetning til et regelmessig forhøyet inntak over lang tid. Et overdrevent inntak av jod kan gi en negativ effekt på skjoldbruskkjertelen, spesielt for sensitive grupper som for eksempel eldre, grupper som har mangel på jod, gravide (fostre), ammende og nyfødte.

 

Jodkilder​

Melk og hvit saltvannsfisk er fortsatt de viktigste jodkildene i norsk kosthold, men siden 1990-tallet har melkeforbruket falt. I en landsrepresentativ kostundersøkelse i 2010-2011 blant norske menn og kvinner bidro melk og melkeprodukter i snitt med 37 % av jodinntaket og fisk og sjømat med 22 %. Det reduserte melkeforbruket er bakgrunnen for at jodmangel igjen er blitt aktuelt i Norge. I grupper som drikker lite melk, er jodinntak for lavt.
Helsedirektoratet gir råd om at minst to av de anbefalte tre daglige porsjonene med meieriproduktene bør være melk, både søt, surmelk og yoghurt. Brunost og prim inneholder også mye jod hvit ost er ikke en god kilde. For de som spiser hvit fisk og fiskeprodukter er imidlertid fisk en veldig god jodkilde. Helsedirektoratet anbefaler at vi spiser fisk til middag to-tre ganger i uken. Husk at det kun er hvit saltvannsfisk som er en god jodkilde (for eksempel torsk, sei og hyse).
Siden 1938 har Norge hatt bordsalt som er tilsatt jod. Mengden jod som er tilsatt er så lavt at det ikke har særlig praktisk betydning for nordmenns jodinntak.

(Kilde: fhi.no

Tare og jod

Tang og tare har svært varierende jod-innhold avhengig av art og prosesseringsmetode. Noen produkter inneholder så mye jod at norske tareprodusenter informerer om jod- innhold på forpakningen slik at forbrukere lett kan beregne hvor mye jod man konsumerer  I Norge dyrkes det per dags dato sukkertare og butare, som inneholder i gjennomsnitt 3000-6000 mg jod/kg tørr vekt, og henholdsvis 400-900 mg jod /kg tørrvekt.

Hvor mye tare kan du spise?​

Tang og tare selges i dag hovedsakelig som krydderprodukt, for eksempel tørket sukkertare i små flak. Om man skal spise tare hver dag vil den daglige anbefalte mengde jod på 0,15 mg tilsvare som er ½ kryddermål med sukkertare. Butare inneholder mindre jod enn sukkertare. For samme produkt, men med butare tilsvarer  det ca. 1 teskje.

​​

Husk at daglig øvre anbefalt inntak av jod er 0,6 mg. Over har vi tatt utgangspunkt i den daglige anbefaling på 0,15 mg jod.

Det arbeides med å utvikle nye tareprodukter. Blansjering av tare vil redusere jod-innhold i tare betydelig, slik at man kan konsumere større mengder. Utviklingen av tareprodukter er så vidt i gang, og det er spennende tider i vente.

Reduksjon av jod

Tips: Jod er svært vannløselig, og hvis man dypper sukkertare i kokende vann i ca. 30 sekunder vil man redusere jodinnholdet med over 90%, og dermed kan man spise mer tare uten å overstige daglig anbefalt inntak av jod.  Fra næringa og forskningen jobbes det med ulike prosesseringsmåter og tilbereding.

Mengde sukketare og butare

Matlaging og tare​

Tare er en god kilde til fiber, mineraler, antioksidanter (selen) og vitaminer. Tare er i seg selv en smaksforsterker da den inneholder glutamat som gir den karakteristiske umamismaken, også kalt den 5.smak.

Tare inneholder ca. 50-70 % mindre natrium enn tradisjonelt bordsalt og er derfor godt egnet som salterstatter.

Tare er bærekraftig mat da den vokser ved hjelp av sollys og næringssalter som allerede er i sjøen og trenger dermed ikke gjødsel.. Taren blir altså ikke fôret på noen måte. Den starter gjerne å vokse i februar når sollyset kommer tilbake og blir høstet rundt april/mai når kvaliteten på bladene er på det beste. Bedriftene som dyrker tare prosesserer taren like etter høsting. I dag blir den oftest tørket eller fryst fersk. Flere av produsentene er økologisk godkjent av Debio.

Ønsker du tips til bruk av tare i matlaging og retter? Se her.